MAS Abogados Logotipo

Ingurugiroarekiko Legeria

Legeria: LURRALDE ANTOLAKETA ETA HIRIGINTZA

Autonomiako Araudia

Hirigintza eta Lurzoruaren 2/2006ko Legea.
 

Lurralde Antolaketaren maiatzaren 31ko 4/1990 Legea.
 

Lurraldearen Antolaketarako Batzordearen iharduerarako erapidea, osaketa eta betekizunak ezartzera datorren urriaren 2ko 263/1990 Dekretua.

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolaketarako ildoak onartzera datorren 28/1997 Dekretua.

Eraikuntzaren Ordenaziorako azaroaren 5eko 38/1999 Legea.
 

Estatuko Araudia

Lurzoruaren Erregimenaren eta Balorazioei buruzko apirilaren 13ko 6/1998 Legea.

Hiri Antolaketa eta Lurzoruaren Erregimenari buruzko Legearen testu bategina onartzera datorren ekainaren 26ko 1/1992 Errege Dekretu Legegilea.

Hiri Antolaketa eta Lurzoruaren Erregimenari buruzko Legearen ezarpen eta garapenarako Planeamenduaren araudia onartzera datorren ekainaren 23ko 2159/1978 Errege Dekretua.

Hiri Antolaketa eta Lurzoruaren Erregimenari buruzko Legearen ezarpen eta garapenerako Hirigintza Kudeaketarako Araudia onartzen duen abuztuaren 25eko 3288/1978 Errege Dekretua.

Hiri Antolaketa eta Lurzoruaren Erregimenari buruzko Legearen ezarpen eta garapenerako Hirigintza Disziplinarako Araudia onartzera datorren ekainaren 23ko 2187/1978 Errege Dekretua.

Jabetzaren Erregistroan Hirigintza Izaerako Ekimenen izen-emateari buruz Hipoteka-Legearen Egikaritzarako Araudiari osagarriak zaizkion arauak onartzen dituen ekainaren 17ko1093/1997 Errege Dekretua.

Eraikuntzaren Kode Teknikoa onartzen duen 314/2006 Errege Dekretua.

Eraikuntzaren Kalitate, Berrikuntza eta Jasangarritasunerako Kontseilua sortzen duen 315/2006 Errege Dekretua.

Mugiezinen Katastroaren Testu Bategina onartzen duen martxoaren 5eko 1/2004 Errege Dekretu Legegilea.Ingurumenarekiko konpromisoa
GrupoMAS Logotipo
WAI/AA - XHTML - Valid CSS