MAS Abogados Logotipo

Ingurugiroarekiko Legeria

Legeria: INGURUNE NATURALA

OHARRA: Gazteleraz dauden PDFak eta arau jakin batzuk aldaketak izan dituzte.

Naturgune eta Flora eta Fauna Basatiari buruzko Zaintzarekiko martiaren 27ko 4/1989 Legea.

Natura-Ingurua eta Flora eta Fauna Basatiaren Zaintzarako martiaren 27ko 4/1989 Legearen eraberritzeari buruzko azaroaren 5eko 40/ 1997 Legea.

Euskal Herriko naturaren zaintzari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legea.

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Babestutako Naturaguneen Sarearen Erroldaren iharduerari eta antolaketari buruzko otsailaren 27ko 42/1996 Dekretua.

Mendiei buruzko azaroaren 21eko 43/2003 Legea.
 

Mendiei buruzko azaroaren 21eko 43/2003 Legea aldatzera datorren apirilaren 28ko 10/2006 Legea.Ingurumenarekiko konpromisoa
GrupoMAS Logotipo
WAI/AA - XHTML - Valid CSS