MAS Abogados Logotipo

Ingurugiroarekiko Legeria

Legeria: INGURUGIRO-ALDAKETA

OHARRA: Gazteleraz dauden PDFak eta arau jakin batzuk aldaketak izan dituzte.

Ingurugiro-aldaketari buruzko Nazio Batuen Batzar-Markoa.

Ingurugiro-aldaketari buruzko Nazio Batuen Batzar-Markoaren Kiotoko Protokoloa.

2005-2007 jaulkipen-eskubideen Esleipenarekiko Nazio-Plana onartzera datorren irailaren 6ko 1866/2004 Errege Dekretua.

2005-2007 jaulkipen-eskubideen Esleipenarekiko Nazio-Plana onartzera datorren irailaren 6ko 1866/2004 Errege Dekretua aldatzen duen urtarrilaren 21eko 60/2005 Errege Dekretua.

Negutegi-efektudun gasei buruzko jaulkipen-eskubideen komerzioarekiko erregimea arautzen duen martiaren 9ko 1/2005 Legearen aplikazio-eremuaren barne diran instalazioetan berotegi-efektudun gasei buruzko jaulkipenekiko egiaztapena eta jarraipen-sistemen oinarriak ezartzera datorren azaroaren 4ko 1315/2005eko Errege Dekretua.

2005-2007 jaulkipen-eskubideen Esleipenarekiko Nazio-Plana onartzera datorren irailaren 6ko 1866/2004 Errege Dekretua aldatzera datorren ekainaren 23ko 777/2006 Errege Dekretua.

Negutegi-efektudun gasei buruzko jaulkipen-eskubideen komerzioarekiko erregimea arautzen duen martiaren 9ko 1/2005 Legea.

Europar Batasunaren esparruan pentsio baltzuetara mugazgaindiko ekarpenen zergabidezko erregimena arautu eta estatukide ezberdinetako sozietate nagusi edota menpekoei aplikagarri litzaizkieken bateango zerga-erregimen, elektrizitate, energia-ekoizpenak eta fiskalitate gaietan komunitate-direktiba desberdinak espainiako lege-ordenamendura eranstera datorren azaroaren 18ko 22/2005 Legea.

1264/2005 Errege Dekretua, urriaren 21ekoa, aireratzeko eskubideen erregistro nazionalaren antolamendua eta funtzionamendua arautzen duena: egitura eta edukia.Ingurumenarekiko konpromisoa
GrupoMAS Logotipo
WAI/AA - XHTML - Valid CSS