MAS Abogados Logotipo

Ingurugiroarekiko Legeria

Legeria: URAK

OHARRA: Gazteleraz dauden PDFak eta arau jakin batzuk aldaketak izan dituzte.

Uren Legeari buruzko Testu Bategina onartzera datorren uztailaren 20ko 1/2001 Errege Dekretu Legegilea.

Hidrologia- eta Ur-Plangintzarekiko Administrazio Publikoen Araudia onartzen duen uztailaren 29ko 927/1988 Errege Dekretua.

Urei buruzko abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen Atariko eta I, IV, V, VI eta VII Idazpuruak garatzen dituen Jabego Publiko Hidraulikoaren inguruko Araudia onartzera datorren apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretua.

Uren ekainaren 23ko 1/2006 Legea.
 

Lurretik itsasorako ixurketen eta Itsas-Lurtar Jabego Publikoaren babeserako zortasunaren eremuan erabilerari buruzko baimenen emanketarako iharduera ezartzen duen abuztuaren 29ko 196/1997 Dekretua.Ingurumenarekiko konpromisoa
GrupoMAS Logotipo
WAI/AA - XHTML - Valid CSS